Poszkodowany pacjent ma prawo do odszkodowania za błąd medyczny. 
 
Podobnie, jeśli błąd lekarski spowodował śmierć pacjenta, osoby bliskie mogą ubiegać się o zadośćuczynienie za doznaną tym krzywdę i o odszkodowanie za pogorszenie sytuacji życiowej. 
 
Nie każde powikłanie, niepowodzenie w leczeniu czy wypadek w szpitalu rodzi prawo do odszkodowania. Ale nawet w takich przypadkach – zdarzeń medycznych - pacjent może mieć prawo do uzyskania świadczenia kompensacyjnego.  
 
Ugoda w sprawie o błąd medyczny 
 
Nie zawsze sprawa o błąd medyczny kończy się w sądzie. Możliwe są inne rozwiązania, jak na przykład ugoda ze szpitalem lub lekarzem. 
 
Podmioty lecznicze mają też obowiązek ubezpieczać się od odpowiedzialności cywilnej. Dlatego też najczęściej odszkodowanie za błąd w szpitalu, w gabinecie lekarskim czy w prywatnej klinice wypłaca ubezpieczyciel z polisy OC. 
 
Świadczenie kompensacyjne zamiast odszkodowania za błąd medyczny 
 
Od niedawna rodzina zmarłych pacjentów i poszkodowani pacjenci mogą też ubiegać się o świadczenie kompensacyjne za zdarzenie medyczne, które ma częściowo zastąpić odszkodowanie za błąd medyczny. 
 
Świadczenie kompensacyjne ma swoje zalety. Między innymi, w razie uznania wniosku przez Rzecznika Praw Pacjenta za zasadny,  jest wypłacane już w ciągu 3 miesięcy. Opłata od wniosku wynosi 300 zł. Wypłacone świadczenie kompensacyjne jest zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. 
 
Świadczenie kompensacyjne z tytułu jednego zdarzenia medycznego dla każdego wnioskodawcy może wynieść: 

  • w przypadku zakażenia – 2.000 zł. – 200.000 zł. 
  • w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia - 2.000 zł. – 200.000 zł. 

  • w przypadku śmierci pacjenta – od 20.000 zł. – 100.000 zł. 
 
Świadczenie kompensacyjne nie przysługuje, gdy… 
 
Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. 

Najważniejsze ograniczenia to: 

  • zdarzenie medyczne (poza wyjątkami) musi nastąpić po 6 września 2023 r., 
  • zdarzenie medyczne musi nastąpić w szpitalu,
  • leczenie,  podczas którego doszło do zdarzenia medycznego, nie może być komercyjne, płatne, chodzi zatem wyłącznie o zdarzenia, do których doszło podczas leczenia refundowanego przez NFZ,
  • przyjęcie świadczenia kompensacyjnego uniemożliwia uzyskanie jakiegokolwiek dalszego odszkodowania związanego ze zdarzeniem medycznym, 
  • nie jest możliwe uzyskanie renty dla poszkodowanego pacjenta. 
 
Jak uzyskać wysokie odszkodowanie za błąd 
 
Ważne jest więc, by przed podjęciem decyzji o dochodzeniu odszkodowania za błąd lekarski czy błąd medyczny rozważyć „za” i „przeciw” i wybrać odpowiednią ścieżkę. 
 
Jednym z ważniejszych argumentów jest, jak wysokie odszkodowanie za błąd medyczny można uzyskać kierując sprawę na inną ścieżkę, a jaka rekompensata zostanie wypłacona na wniosek o wypłatę świadczenia kompensacyjnego - jeśli Rzecznik Praw Pacjenta potwierdzi prawo do świadczenia. 
 
Sprawdź to już teraz i samodzielnie oblicz prawdopodobną wypłatę z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych: oblicz.
 
Świadczenie kompensacyjne 
 
  Uwaga: świadczenie kompensacyjne to także świadczenie przedemerytalne dla nauczycieli, świadczenie kompensacyjne wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych, świadczenie kompensacyjne wypłacane  z Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych. Wymienione świadczenia są czymś zupełnie innym niż świadczenie kompensacyjne za zdarzenia medyczne, wypłacane z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych.